Friday, October 2, 2009

Cengkung

Sekarang: Hidup ibarat tanpa kebahagiaan. Disedut domentor. Ah, mata ku ada lingkaran hitam lagi. Penat dan letih. Tapi, apa yang ku dapati? X. Anu yang masih tidak diketahui nilainya. Y. Anu yang perlu diketahui masa depannya. Tidak tahu mengapa. Ibarat membawa beban. Tapi, bukan cincin yang perlu diheret ke Mondor untuk dihapuskan. Aku bukan Hobbits. Aku bukan Frado.Masih lagi, penat dan letih. Tanpa apa sebab dan hasil.

No comments:

Post a Comment