Wednesday, May 6, 2009

Aku Tiada Cinta?

Sindekit penipuan terbesar dunia. Tiada penakrifan khusus tetapi penuh bermakna. Mana cinta kepada yang sepatutnya? Ideology sekular semata-mata.

No comments:

Post a Comment