Saturday, May 2, 2009

Pelepasan Banduan Dalam Diri

Aku bukan hamba syaitan durjana. Aku bukan hamba nafsu sendiri. Aku bukan hamba kebongkakan duniawi.
Ku rembes cecair kebingungan dalam hati. Ku lemparkan kepincangan diri. Ku remukkan perjanjian perli. Kerana hidup ini dia erti tanpa usaha mencapai tinggi.
Aku hamba Allah yang hakiki!

No comments:

Post a Comment